49066 - Αναζητάς

Ν. Λυγερός

Αναζητάς
την απόλυτη
ελευθερία
ενώ χρειάζεσαι
την ανθρώπινη
αλλιώς
σίγουρα
θα καταπατήσεις
κάποιον.
Έτσι γίνεται
και με την αγάπη
όταν λειτουργεί
μέσω Διδασκαλίας
της Ανθρωπότητας
αφού είναι
δεσμός αρμονίας.