49078 - Ο πειρασμός του μετά 

Ν. Λυγερός

Ο πειρασμός του μετά
προέρχεται
από τη συνέχεια
που προκαλεί
υπέρβαση
θεαματική
χάρη
σε κινήσεις
που μεταμορφώνονται
σε πράξεις
που αλλάζουν
τα δεδομένα
και του τέλους.