49080 - Μέσα στο μετά

Ν. Λυγερός

Μέσα στο μετά
κρύβεται
μια χαρά
που προκαλεί
μεταχαρά
χάρη
στη συνέχεια
των κινήσεων
της μεταμόρφωσης
που πιάνουν
την ουσία
του έργου
της αρμονίας.