49083 - Το μαγικό στόμιο

Ν. Λυγερός

Το μαγικό στόμιο
του ζωντανού
αυλού
ήθελε
ειδική
μεταχείριση
για να φανούν
όλες του
οι δυνατότητες
έτσι
το έκλεισε
σχεδόν
για ν’ ακουστεί
το πέταγμα
του ήχου.