49084 - Ο μεγάλος καθρέφτης

Ν. Λυγερός

Ο μεγάλος καθρέφτης
δεν είδε
μόνο
το αρχικό θέαμα
που του άλλαξε
την επιφάνεια
αλλά
και το βάθος
της ταλάντωσης
που έμοιαζε
με απελευθέρωση
όλων των δεσμών
για να ξεπεραστεί
και το τέλος
με παράξενη
υπέρβαση.

Close Menu