49085 - Με την άκρη

Ν. Λυγερός

Με την άκρη
δεν άγγιξες
μόνο
την ουσία
αλλά
και το όριο
που τρελαίνει
το όργανο
αφού
εκτός ελέγχου
ξεπερνά
τα πάντα
για να παίξει
πιο βαθιά.