49093 - Οι αρμονικές

Ν. Λυγερός

Οι αρμονικές
στο τσέλο
διακοσμούν
τις νότες
που ακούγονται
έτσι πετυχαίνεις
τον εμπλουτισμό
του έργου
χωρίς να φαίνεται
εκτός
από του ειδικούς
που ακούν
και τη δεύτερη
απόχρωση
του οργάνου.