49094 - Αν το δοξάρι

Ν. Λυγερός

Αν το δοξάρι
είναι σταθερό
τότε ο ήχος
είναι πιο πλούσιος
και γεμίζει
όλο τον χώρο
σαν τον χρόνο
που ζει
πέρα
από τα όρια
αλλά είναι
ικανός
να εισέλθει
παντού.

Close Menu