49100 - Οι δακτυλισμοί

Ν. Λυγερός

Οι δακτυλισμοί
στο τσέλο
δεν έχουν μόνο
βαθύτητα
αλλά και
βαρύτητα
λόγο
της δομής
των χορδών
όσον αφορά
στην ανθεκτικότητα
της ερμηνείας
γιατί το απαιτεί
το έργο
του συνθέτη.