49112 - Η μελέτη των παρτιτούρων

Ν. Λυγερός

Η μελέτη των παρτιτούρων
της αμερικανικής παράδοσης
μέσω του μαντολίνου
εμπλουτίζει
την ευρωπαϊκή μνήμη
με μία προσέγγιση
που είναι διαφορετική
γιατί έχει μέσα της
τον ενθουσιασμό
της καινοτομίας
που κοιτάζει
περισσότερο
το μέλλον
παρά το παρελθόν.