49116 - Αν σ’ ενοχλεί

Ν. Λυγερός

Αν σ’ ενοχλεί
η βραδύτητα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τις αποφάσεις
να θυμάσαι
ότι είναι ο μόνος τρόπος
για τον ορθολογισμό
και την σοβαρότητα
να παίρνει αποφάσεις
που έχουν
βάθος χρόνου
και αλλάζουν
στρατηγικά
τα δεδομένα.