49117 - Ο στόχος για την Τουρκία

Ν. Λυγερός

Ο στόχος για την Τουρκία
μετά από τις αποτυχίες της
είναι να βρει
ενδιάμεση λύση
που να δείχνει
ότι τα κατάφερε
για να μην έχει
μεγαλύτερο
πολιτικό κόστος
λόγω εσωτερικών
προβλημάτων
διότι πρέπει
να υπάρξει
αποκλιμάκωση
χωρίς να φαίνεται
η ήττα.