49119 - Θα ασκηθούν πιέσεις

Ν. Λυγερός

Θα ασκηθούν πιέσεις
και στα νησιά μας
και ειδικά τα μικρά
έτσι θα πρέπει
να είμαστε ενωμένοι
και σε ετοιμότητα
όλη αυτή την περιόδο
αφού θα λειτουργήσει
το πλαίσιο
της Συνόδου Κορυφής
για να ξεφύγουμε
από την παγίδα
που προσπάθησε
να μας βάλει
η Τουρκία.