49131 - Δεν είναι ανάγκη

Ν. Λυγερός

Δεν είναι ανάγκη
να αφήνεις
την ηλιθιότητα
να στιγματίζει
τα κράτη
που έχουν
πέσει
θύματα
μιας επιδημίας
διότι
μπορεί
να συμβεί
στον καθένα.