49135 - Ο συντονισμός

Ν. Λυγερός

Ο συντονισμός
επιτεύχθηκε
χάρη στην επαφή
που έγινε παράλληλα
και ταυτόχρονα
για να δημιουργηθεί
μια σχέση
αλληλεπίδρασης
που προετοίμασε
τη συσσώρευση
ουσίας
για να υπάρξει
στη συνέχεια
η απελευθέρωση
μέσω υπέρβασης.

Close Menu