49137 - Αν νιώσεις

Ν. Λυγερός

Αν νιώσεις
μέσα σου
την ορμή
συνέχισε
το έργο
και πέρα
από σένα
για να είναι
διπλή
η απελευθέρωση
όπου συμμετέχει
η αρμονία
του yin
και του yang.

Close Menu