49140 - Ο χορός

Ν. Λυγερός

Ο χορός
των δακτύλων
περιστρεφόταν
γύρω
από το ίδιο
σημείο
σαν να ήταν
ελκυστής
πάθους
ικανός
να απελευθερώσει
την ουσία
από τα δεσμά
με την ορμή
της αγάπης.