49142 - Η τετραπλή

Ν. Λυγερός

Η τετραπλή
προσέγγιση
είχε διπλή
ικανότητα
να επικεντρωθεί
στην επιφάνεια
για να την αλλάξει
και να καταλάβει
την τρίτη διάσταση
και να πιάσει
τη βαθύτητα
για να βρει
την ουσία
της μεταμόρφωσης.

Close Menu