49147 - Ο άνθρωπος του δάσους

Ν. Λυγερός

Ο άνθρωπος του δάσους
είναι αυτός
που ονομάζουμε
ουρακοτάγκος
λόγω ετυμολογίας
γι’ αυτό σκέψου
πόσο κοντά
είναι σε μας
και πόσο
το μοντέρνο
έχει λαβώσει
τη φύση
που ζούσε μόνο
με αυτά που είχε.