49150 - Κρατήθηκες

Ν. Λυγερός

Κρατήθηκες
καλά
από το μόνο
σταθερό σημείο
που είχε
συντονισμένη
δυναμική
ενώ δοκίμαζες
τα όρια
της βαθύτητας
χάρη
στο νέο άνοιγμα
που είχες
ανακαλύψει
με τρόπο
πολλαπλό.