49150 - Κρατήθηκες

Ν. Λυγερός

Κρατήθηκες
καλά
από το μόνο
σταθερό σημείο
που είχε
συντονισμένη
δυναμική
ενώ δοκίμαζες
τα όρια
της βαθύτητας
χάρη
στο νέο άνοιγμα
που είχες
ανακαλύψει
με τρόπο
πολλαπλό.

Close Menu