49154 - Στον Έβρο

Ν. Λυγερός

Στον Έβρο
αξίζουν να είναι
μόνο αυτοί
που παράγουν
έργο για το Έθνος
διότι χρειαζόμαστε
μια ανθεκτική άμυνα
κι όχι απλώς
περαστικούς
που θέλουν
να φανούν
ενώ δεν έκαναν
απολύτως τίποτα
για την προστασία
των δικών μας.