49156 - Η κατάσταση στη Θράκη

Ν. Λυγερός

Η κατάσταση στη Θράκη
μπορεί να είναι
κρίσιμη ακόμα
αλλά η αποτελεσματικότητα
της εθνικής στρατηγικής
έχει ήδη αποδειχθεί
χάρη στην αντίσταση
που έχουμε κάνει
και για την οποία
μας θαυμάζουν
οι Ευρωπαίοι
διότι βλέπουν
ότι προστατεύουμε
και τα σύνορα τους.