49158 - Μη σπαταλάς

Ν. Λυγερός

Μη σπαταλάς
Χρόνο
ν’ ακούς αναλύσεις
που δεν έχουν
κανένα βάθος
γιατί στο τέλος
κουράζεσαι
με δεδομένα
που δεν υπάρχουν καν
την επόμενη
ημέρα
επειδή ανήκουν
στις εφημερίδες
και όχι
στα βιβλία.