49159 - Τα γεγονότα

Ν. Λυγερός

Τα γεγονότα
δεν ανήκουν πάντοτε
στην τελευταία δεκαετία
έχουν συχνά
βαθύτερες εξηγήσεις
και χωρίς
τη μελέτη τους
δεν καταλαβαίνεις
πώς θα συνεχίσουν
την εξέλιξή  τους
ειδικά όταν το πλαίσιο
είναι πολυπαραγoντικό
και δεν επιτρέπει
μια σωστή επιφανειακά
ανάλυση.

Close Menu