49160 - Πάντοτε στη στρατηγική

Ν. Λυγερός

Πάντοτε στη στρατηγική
πρέπει να εξετάζουμε
τα δεδομένα
από τις δύο πλευρές
γιατί ένας χώρος
που είναι ο τόπος σου
μπορεί να είναι
για τον αντίπαλο
απλώς ένα πέρασμα
γι’ αυτό πρέπει
να αναλύσεις
την παρτίδα
με δυϊκό τρόπο
για να δεις
το μέλλον της.