49162 - Αν η Ρωσία

Ν. Λυγερός

Αν η Ρωσία
παίρνει πρωτοβουλίες
με την Τουρκία
τότε μπορεί
να γίνει κάτι
αλλά όταν είναι
η Τουρκία
δεν πειράζει
διότι αυτή
είναι γενναιόδωρη
με τα χρήματα
που δεν έχει
και προτείνει
συνεκμεταλλεύσεις
σε περιοχές
που δεν της ανήκουν.

Close Menu