49164 - Γεωπολιτική συμμαχία

Ν. Λυγερός

Γεωπολιτική συμμαχία
σημαίνει κοινά συμφέροντα
και στη συνέχεια
διπλή προστασία
άρα δεν είναι
απλή φιλία
και αγάπη
που έχουμε
στις ανθρώπινες σχέσεις
ακόμα κι αν αυτές
έχουν την έννοια
των κοινών ενδιαφερόντων
για μια αρμονική
συμβίωση.