49165 - Μια μικρή χώρα

Ν. Λυγερός

Μια μικρή χώρα
με υψηλή στρατηγική
μπορεί να παράγει
κοινά συμφέροντα
και να δημιουργήσει
πάνω σε αυτά
νέες συμμαχίες
από τη στιγμή
που λειτουργούν
ενισχυτικά
για την πορεία της
αλλιώς έχουμε
περίπτωση
εκφυλισμού.

Close Menu