49168 - Ο γαλλικός λαός

Ν. Λυγερός

Ο γαλλικός λαός
έχει καταλάβει
ότι πρέπει
να φοβάται
περισσότερο
τον πανικό
της επιδημίας
παρά τον ίδιο τον ιό
τον οποίο
θα ξεπεράσουμε
με στρατηγική
και ορθολογισμό
χάρη στον συντονισμό
των κινήσεών μας.