49171 - Η Ρωσία

Ν. Λυγερός

Η Ρωσία
δεν υποδέχτηκε
την Τουρκία
αλλά την καταδέχτηκε
διότι η οικονομία
μπορεί να ξεπεράσει
μόνο τοπικά
την εχθρότητα
που υπάρχει
σε διαχρονικό
επίπεδο
μεταξύ
των δύο χωρών
λόγω πολέμων.