49180 - Λίγο πιο πέρα

Ν. Λυγερός

Λίγο πιο πέρα
από το όριο
επαρκεί
για να είσαι
από την άλλη
πλευρά
και να δεις
καλύτερα
πώς βλέπεις
το όλο
όταν αυτό
έχει σχέση
με την ίδια
την ψυχή.