49186 - Η αντιμετώπιση μίας επιδημίας

Ν. Λυγερός

Η αντιμετώπιση μίας επιδημίας
που μετατρέπεται
σιγά σιγά
σε πανδημία
δεν είναι μόνο θέμα
ιατρικό
αλλά
και στρατηγική
διαχείρισης
της κρίσης
γιατί το πλήθος
των ανθρώπων
θέλει συμβουλές.