49188 - Οι ασθενείς

Ν. Λυγερός

Οι ασθενείς
παραμένουν
άνθρωποι
και πρέπει
και αυτοί
να συμμετέχουν
στο συνολικό
αγώνα
για να αποφύγουμε
τη διάδοση
έτσι
πρέπει
και αυτοί
να θεωρηθούν
αγωνιστές.