49191 - Μέσα στην κρίση

Ν. Λυγερός

Μέσα στην κρίση
η Ελλάδα
πάντα καταφέρνει
να κερδίσει
επειδή
ακολουθεί
το δίκαιο
με την έννοια
της δικαίωσης
γιατί συνεχίζει
το πρέπον
με τις πράξεις της
γιατί βοηθάει
την Ανθρωπότητα.