49201 - Δεν ήμασταν ποτέ

Ν. Λυγερός

Δεν ήμασταν ποτέ
δάσος
ως Ελληνισμός
αλλά
το ίδιο δέντρο
με τις ίδιες
βαθιές ρίζες
μέσα στον Χρόνο
γι’ αυτό
έχουμε
τόση ανθεκτικότητα
απέναντι
στις επιθέσεις
της βαρβαρότητας.