49205 - Είμαστε

Ν. Λυγερός

Είμαστε
πιο πολύ
της ψυχής
γι΄ αυτό
θέλουμε
να είμαστε
εντάξει
ακόμα
και μετά
και γι΄ αυτό
σεβόμαστε
τόσο τους νεκρούς μας
έτσι θεμελιώνεται
η αξιοπρέπειά μας.
Close Menu