49213 - Το ιταλικό πνεύμα

Ν. Λυγερός

Το ιταλικό πνεύμα
δείχνει
πως μια δημοκρατία
είναι ικανή
ν’ αντισταθεί
αποκλειστικά
σε μια πανδημία
όταν ο λαός
κάνει κινήσεις
συντονισμένες
για να επιλύσει
στρατηγικά
αυτή την κρίση
χωρίς περισσότερα
θύματα.
Close Menu