49214 - Και στην Ιταλία

Ν. Λυγερός

Και στην Ιταλία
θα πάνε  καλύτερα
τα πράγματα
με την επιδημία
διότι τώρα όλοι
έχουν καταλάβει
ότι πρέπει
να συμμετέχουν
ενεργά
στην αντιμετώπιση
της πανδημίας
και γι’ αυτό
κάθε Ιταλός
γίνεται
και αγωνιστής.

Close Menu