49216 - Το παράδειγμα της Ιταλίας

Ν. Λυγερός

Το παράδειγμα της Ιταλίας
είναι πιο σημαντικό
από εκείνο της Κίνας
διότι πρόκειται
για μία δημοκρατία
που δεν παίρνει
αυταρχικά μέτρα
ως σύστημα
βαρβαρότητας
αλλά με την επιλογή
των ίδιων των Ιταλών
που αντιλαμβάνονται
την κατάσταση
ανάγκης.