49219 - Όταν η κατάσταση

Ν. Λυγερός

Όταν η κατάσταση
είναι ακραία
λόγω πανδημίας
τα οικονομικά
συμφέροντα
δεν μπορούν
να επηρεάσουν
τα πάντα
και γι’ αυτό
έρχεται
η στρατηγική
που καθορίζει
την πορεία
του Έθνους
και τη συμπεριφορά
των ανθρώπων
μέσω συντονισμού.