49220 - Με την πανδημία

Ν. Λυγερός

Με την πανδημία
η έννοια
των μαχητών
της Ανθρωπότητας
γίνεται
πιο κατανοητή
σε περισσότερους
αφού τώρα
μπορούν
να δουν
πρακτικά
τι σημαίνει
να παλεύεις
ενάντια
στη βαρβαρότητα
για να σώσεις
ανθρώπους.