49223 - Οι στρατηγικές συμβουλές

Ν. Λυγερός

Οι στρατηγικές συμβουλές
είναι ακόμα
πιο σημαντικές
σε φάση
πανδημίας
διότι οι κινήσεις
πρέπει
να μετατραπούν
σε πράξεις
αφού
η καθεμία
έχει
επιπτώσεις
στο θέμα
της διάδοσης
και στον τρόπο
αντιμετώπισης
προς όφελος
της Ανθρωπότητας.

Close Menu