49225 - Με την αντίστασή μας

Ν. Λυγερός

Με την αντίστασή μας
βοηθάμε
την έρευνα
να βρει
εμβόλια
αλλά αποτελούμε
εμπόδιο
στην εξάπλωσή του
και αυτό
που υπερισχύει
είναι
η στρατηγική
και όχι
η οικονομία
επειδή
η προπαγάνδα
δεν επαρκεί
ενάντια
στην πανδημία.