49246 - Αυτή την περίοδο

Ν. Λυγερός

Αυτή την περίοδο
είναι σημαντικό
να σκεφτούμε
και το θέμα
της αιμοδοσίας
γιατί
θα χρειαστεί
όπως πάντα
αλλά
με μεγαλύτερο
κόστος
λόγω ελέγχου
και γι’ αυτό
δεν πρέπει
να κάνουμε
πίσω
ούτε
σε αυτό
το επίπεδο.