49248 - Τα μέτρα

Ν. Λυγερός

Τα μέτρα
σε επίπεδο
Έθνους
λειτουργούν
στο πλαίσιο
της στρατηγικής
ιατρικής
επειδή
αφορούν
ανθρώπους
που δεν έχουν
καμία
ασθένεια
αλλά
πρέπει
να έχουν
συμβουλές
για να λειτουργήσουν
θετικά
στην αντιμετώπιση
της πανδημίας.