49249 - Όταν οι οδηγίες

Ν. Λυγερός

Όταν οι οδηγίες
έχουν στρατηγική
σημασία
για τη διαχείριση
μιας κρίσης
και απευθύνονται
σε πληθυσμό
που δεν ξέρει
πώς λειτουργούν
τα πρωτόκολλα
πρέπει
να υπάρχει
το ενδιάμεσο
της εξήγησης
που λειτουργεί
καταλυτικά
για την επίτευξη
του στόχου
μετά την επίλυση
του προβλήματος.