49251 - Είναι καλό

Ν. Λυγερός

Είναι καλό
να μένεις
στο σπίτι
σε φάση
πανδημίας
αλλά
είναι πιο
ανθεκτικό
την ίδια
ώρα
να μαθαίνεις
όχι μόνο
νέα δεδομένα
αλλά
και νέες
γνώσεις
που σε κάνουν
πιο δυνατό
και σου ανεβάζουν
το ηθικό
για να αγωνιστείς.