49252 - Η τοπολογική εκμάθηση

Ν. Λυγερός

Η τοπολογική εκμάθηση
πηγαίνει
κατευθείαν
εκεί
που βρίσκεται
ο μικρός άνθρωπος
ο μαθητής
αντί
να περιμένει
να βρει
αυτός
την πηγή
γνώσης
έτσι
λειτουργεί
πολλαπλά
ελαχιστοποιεί
το κόστος
και παράγει
διακλαδικό
έργο.

Close Menu