49253 - Το e-masterclass

Ν. Λυγερός

Το e-masterclass
θα λειτουργήσει
με μεταγνώσεις
αφού θα μπορούν
να ενημερώσουν
και τους καθηγητές
για τη διαχείριση
της κρίσης
της πανδημίας
έτσι ώστε
και αυτοί
να λειτουργήσουν
ως κράχτες
για τη διάδοση
της γνώσης
για να μπορεί
η ταχύτητα
να ξεπεράσει
εκείνη
της εξάπλωσης
του ιού.